Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Ciekawostki Obchody 3 Maja w Wilnie

Obchody 3 Maja w Wilnie

-226 lat temu uchwalono pierwszą w Europie Konstytucję. Uczyniliśmy to my, Polacy wraz z Litwinami, gdyż trzeba pamiętać, że wtedy tworzyliśmy wspólne państwo! Jesteśmy z tego prawdziwie dumni - powiedział Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński podczas obchodów 3 Maja na wileńskiej Rossie.

Święto Konstytucji 3 Maja zgromadziło dzisiaj na wileńskiej Rossie przedstawicieli Ambasady RP na Litwie, rodaków z Polski, polskich działaczy politycznych i społecznych na Wileńszczyźnie, harcerzy, kombatantów, społeczności polskich szkół i przedszkoli z Litwy i Macierzy. Zebrali się wszyscy, aby uczcić święto rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i złożyć wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna.

Na uroczystość przybyło też dowództwo stacjonującego w Szawlach polskiego kontyngentu wojskowego Orlik, który od 2 maja strzeże niebo nad krajami bałtyckimi w ramach misji Baltic Air Policing.

-W preambule Konstytucji zapisano, że uchwalono ją chcąc na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć. Dzisiaj my okazujemy tę wdzięczność twórcom pierwszej w Europie nowoczesnej Konstytucji i kontynuujemy ich dzieło, wciąż aktualne" - mówił ambasador Czubiński podczas uroczystości. Bo jak podkreślił, Konstytucja Trzeciomajowa była przede wszystkim pragnieniem głębokiej reformy, zapowiedzią działań zmierzających do przełamania słabości ustrojowej, militarnej, politycznej i gospodarczej. Miała być też drogą do nowoczesności państwa i do wolności narodu.

Szef polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie zaznaczył, że dzień 3 maja 1791 roku był "wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli silnego polskiego państwa". Gdyż wprowadzono dziedziczną monarchię, utworzono nowoczesny rząd odpowiedzialny przed Parlamentem.

-To pierwsze takie rozwiązanie w Europie i pierwsze zapisane na papierze" - mówił Ambasador. Podkreślił, że stworzono wtedy wiele instytucji, które pozwoliły państwu sprawnie działać i "ustalono, że wobec Rzeczypospolitej, wobec Polski, wszyscy obywatele są równi, niezależnie od ich pochodzenia i stanu posiadania, wszyscy są takimi samymi obywatelami, wszyscy muszą korzystać z ochrony państwa, a przede wszystkim muszą korzystać ci słabsi bowiem pojęcie "naród" oznaczało ogół mieszkańców, a nie tylko stan szlachecki".

-Doceniając dzisiaj wielkość myśli twórców Konstytucji sprzed 226 lat, doceniamy i własne dzieło - bezpieczną i rozwijającą się Rzeczpospolitą. Szanujemy nasze współczesne prawa. Doceniamy efekty naszej walki, naszych wyrzeczeń i poświęceń, efekt naszej pracy i wysiłku, mądrości twórców odrodzonej, demokratycznej i niepodległej Ojczyzny" - powiedział Czubiński.

Dodał, że okazujemy też wdzięczność naszym przodkom za to, że mamy polski język i polską kulturę, za polskie szkoły, za troskę o Ojcowiznę, do której "zawsze wracamy, niezależnie od tego gdzie los nas rzuci". Dziękujemy także Kościołowi za to, że "będąc strażnikiem wartości moralnych, w najczarniejszych czasach niewoli przytulał Naród Polski i dawał schronienie polskim myślom o wolności i niepodległości".

-Pamiętamy też lekcję płynącą z historii: i z tej odległej z końca XVIII wieku, i z tej, której jesteśmy świadkami, tej która dzieje się na naszych oczach, która dokonuje się naszymi rękami i naszymi sercami. Historia uczy nas bowiem, że w naszym miejscu świata, w naszym miejscu w Europie nic nie jest dane za darmo, a o niepodległość trzeba walczyć stale. Bo kto stoi w miejscu, kto trwa w samozadowoleniu, kto trwa w przekonaniu, że nie trzeba się ciągle rozwijać, ten skazuje siebie i swój kraj na przegraną w trwającej od zawsze i na zawsze konkurencji ludzi, narodów i państw" - zaakcentował szef polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie.

Czubiński przypomniał też o ludziach, dla których w każdym pokoleniu słowo "Polska" było święte niezależnie od ich narodowości i miejsca zamieszkania". Już 200 lat przed Konstytucją idee reformy władzy głosił zamieszkały w Wilnie ksiądz Piotr Skarga. Ojczyzny przed upadkiem bronił poseł z Litwy Tadeusz Rejtan. Twórcami Konstytucji byli m.in. związani z Litwą - Kazimierz Nestor Sapieha, Józef Kazimierz Kossakowski, Józef Zabiełło, Kazimierz Konstanty Platter, Jacek Antoni Puttkamer. Konstytucji bronił też Tadeusz Kościuszko, którego 200 rocznicę śmierci w tym roku obchodzimy.

-Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów i aktu narodzin Rzeczypospolitej Polskiej, konstytucji zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, pokoju. Konstytucja 3 Maja połączyła chrześcijańskie tradycje Polski i europejskie wartości Oświecenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji. Wartości te stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Niech będą dla nas zawsze wzorem do naśladowania. Równi między równymi, wolni między wolnymi! Vivat Konstytucja, vivat 3 Maja! Niech żyje Polska!" - powiedział Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński.

Ambasador zaprosił też wszystkich do udziału w Mszy św. za Ojczyznę, która o godz. 18.00 odprawiona została w kościele Ducha Świętego w Wilnie.

Wiecej w poniżej podanym linku

http://l24.lt/pl/religia/item/187691-w-wilnie-msza-sw-w-intencji-ojczyzny

Za: "Wspólnota Polska" / maj 2017