Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Ciekawostki Zjazd Związku Polaków we Włoszech

Zjazd Związku Polaków we Włoszech

Coroczny, XXII już Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech, odbył się w dn. 17-18 marca b.r. w Domu Polskim im. Jana Pawła II w Rzymie. Wzięli w nim udział m.in. Marszałek Senatu RP - Stanisław Karczewski, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej - Senator Marek Rocki, Przewodnicząca Komisji Sejmowej ds. Łączności z Polakami za Granicą - Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz oraz Poseł Piotr Pyzik - Zastępca Przewodniczącej Komisji Sejmowej ds. Łączności z Polakami za Granicą.

W sobotę 18 marca miała miejsce otwarta część posiedzenia, w której oprócz zarządu Związku Polaków we Włoszech oraz delegatów na zjazd, uczestniczył Ambasador RP we Włoszech - Tomasz Orłowski, Konsul Generalna RP w Mediolanie Adrianna Siennicka, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP Ewa Mamaj, oraz wielu innych znamienitych gości.

Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności Związku Polaków we Włoszech w 2016 r., a także wystąpienia zaproszonych gości stanowiły główne punkty porannej sesji. W sesji popołudniowej natomiast, ZPwW dokonał wyboru władz na kolejne dwa lata swojej działalności. Prezesem organizacji została wybrana po raz drugi Urszula Stefańska - Andreini.

Wieczorem, w siedzibie Ambasady RP w Rzymie, odbyło się spotkanie gości i delegatów zjazdu.

Źródło: Ambasada RP w Rzymie

Za: "Wspólnota Polska"