Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Category Blog 17.01.10 - Modlitwa za Migrantów i Uchodźców w Poznaniu

17.01.10 - Modlitwa za Migrantów i Uchodźców w Poznaniu

kaplica_ bpSolidarni z dziećmi, których rodzice emigrują za pracą

O solidarność z dziećmi, których rodzice emigrują z kraju i zostawiają je bez należytej opieki, apelował 17 stycznia w Poznaniu bp Wojciech Polak.

Bp Polak jest biskupem archidiecezji gnieźnieńskiej oraz pełni funkcje delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i przewodniczącego Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Hierarcha odprawił 17 stycznia Mszę św. z okazji 96. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, którego kapłani sprawują opiekę duszpasterską nad polskimi emigrantami. "Bądźmy świadkami miłości Chrystusa wobec maluczkich i ubogich, wobec migrantów i uchodźców, ale także wobec tych dzieci, które dorośli emigranci pozostawiają dziś tak często również w naszym kraju bez należytej opieki" - wołał w kazaniu bp Polak. kaplica_polakBiskup ubolewał, że dzieci emigrantów "są niekiedy opuszczone i pozostawione samym sobie". Wskazując na ich trudny los, zaznaczył, że "pomiędzy nami, są ci, którym tak wiele dziś brakuje". "To przecież oni - a może patrząc z naszej perspektywy - zwłaszcza oni, czekają, oczekują na naszą solidarność i na naszą miłość. I tu trzeba przecież także wciąż tych dobrych oczu i jakże wrażliwego serca" - podkreślił pomocniczy biskup archidiecezji gnieźnieńskiej. 

 

"Czyż bowiem nie o wrażliwość apeluje dziś, w ten kolejny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, Papież, gdy przypomina nam - i jak sam napisał - zachęca wszystkich chrześcijan do uzmysłowienia sobie, że sytuacja małoletnich migrantów i uchodźców stanowi naprawdę poważne społeczne i duszpasterskie wyzwanie" - pytał retorycznie bp Polak. Z uznaniem mówił o tych, którzy "angażują się czy to wprost w obronę niewinnie krzywdzonych dzieci, na różne sposoby chroniąc małoletnich i udzielając im gościny, czy w ich właściwe i odpowiedzialne wychowanie, czy wreszcie w jakże zasadniczą i zgoła podstawową troskę o zapewnienie im należytej, szczęśliwej i dobrej przyszłości".

"Niewątpliwie są więc ludźmi, którzy mają dobre oczy i wrażliwe serca, i którzy poprzez swoją postawę głoszą i realizują Ewangelię solidarności" - dodał delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji.

Jako przykład takiej postawy, bp Polak przywołał postać współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego i kandydata na ołtarze - ojca Ignacego Posadzego, który zmarł dokładnie 26 lat temu i którego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym zakończył się rok temu.

W kaplicy Towarzystwa Chrystusowego wraz z księżmi chrystusowcami modliły się Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. To założone przez o. Posadzego w 1959 roku zgromadzenie prowadzi również pracę apostolską wśród rozsianych po świecie Polaków.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej założył w 1932 roku ówczesny Prymas Polski, kardynał August Hlond wspólnie z ks. Posadzym. Obecnie spośród prawie 500 chrystusowców ponad połowa pracuje w 18 krajach świata na sześciu kontynentach. Członkami zgromadzenia mogą być wyłącznie Polacy bądź urodzeni w innych krajach obywatele polskiego pochodzenia.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest w Kościele rzymskokatolickim już po raz 96. W ogłoszonym z tej okazji tegorocznym orędziu papież Benedykt XVI uwrażliwia społeczność międzynarodową głównie na trudne losy dzieci emigrantów.

W godzinach popołudniowych, ks. Wiesław Wójcik TChr, wygłosił konferencję do wszystkich uczestników spotkania. Tematem była troska Kościoła o migrantów. Od 1914 r. Kościół rzymskokatolicki obchodzi Dzień Emigranta, później przemianowany na Dzień Migranta, a od 1990 r. - na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W Polsce w niektórych diecezjach obchodzony jest ten dzień w maju lub czerwcu, choć musimy pamiętać, że Maryja - Królowa Polski jest w sposób szczególny Królową Polonii Zagranicznej.

W Kościele rzymskokatolickim od 5 lat Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest po uroczystości Objawienia Pańskiego. W tym czasie jeszcze wpatrujemy się w sytuację Świętej Rodziny z Nazaretu. Jest ona ikoną wszystkich rodzin, szczególnie przypomina sytuację rodziny migrującej. Wkrótce po narodzinach Jezusa, Józef musiał wziąć Dziecko i Jego Matkę i nocą wyruszyć do Egiptu, aby schronić się przed prześladowaniem ze strony króla Heroda. W dramacie Rodziny z Nazaretu zmuszonej szukać schronienia, zarysowuje się bolesna sytuacja wszystkich migrantów, a zwłaszcza uchodźców, wygnańców, uciekinierów, ewakuowanych, prześladowanych. Zarysowują się trudności, z jakimi zmaga się każda migrująca rodzina, niewygody, upokorzenia, niedostatki i słabości wielu milionów migrantów, uchodźców i uciekinierów.

Orędzia jako współczesny głos Kościoła na Dzień Migranta i Uchodźcy mają ważne przesłania. Za pontyfikatu Jana Pawła II, w latach 1980 - 1985, ukazywały się jako listy ówczesnego sekretarza stanu  Kard. Agostino Casarolego. Wzrost liczby migrantów i uchodźców na przełomie XX i XXI wieku do 200 mln, a w związku z tym waga problemów jakie niesie ze sobą wieloaspektowy fenomen migrantów, były niewątpliwie powodem, że od 1985 r. sam Ojciec Św. Jan Paweł II kieruje je do Kościoła i świata, a po nim tradycję dorocznego ich pisania przejął Benedykt XVI.

Tegoroczny temat Orędzia: "Małoletni migranci i uchodźcy" - to dostrzeżenie najmniejszych - milionów dzieci na wszystkich kontynentach. "Potrzebują oni środowiska na wszystkich społecznego, które umożliwia i wspiera ich rozwój fizyczny, kulturalny, duchowy i moralny".

Zobacz galerię zdjęć.