Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Artykuły z życia Polonii Festiwal Polonijny w Rzeszowie

Festiwal Polonijny w Rzeszowie

tygodnik "Niedziela" nr 33/2014 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

W tegorocznym Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie w dniach 23-30 lipca br. uczestniczyło 37 zespołów z 14 krajów, w sumie ok. 1,1 tys. uczestników. Podczas powitania na rzeszowskim rynku biskup senior Kazimierz Górny podkreślił: "Witamy Was z wielką miłością, bo jesteście w Polsce, u matki. Jak mówił nasz papież, św. Jan Paweł II: "Polonia potrzebuje Polski, Polska potrzebuje Polonii?". Inauguracja festiwalu odbyła się w katedrze. Mszy św. w intencji Polonii przewodniczył bp Jan Wątroba - ordynariusz rzeszowski, który zauważył, że "dopiero po opuszczeniu kraju człowiek zaczyna odczuwać tęsknotę i więź z Ojczyzną".

Festiwale w Rzeszowie odbywają się co 3 lata od 1969 r. Trzeba dodać, że zespoły folklorystyczne najczęściej powstają przy polonijnych parafiach i są wspierane przez duszpasterzy emigracyjnych. Przykładem są kościoły polskie prowadzone przez księży chrystusowców w Chicago, Los Angeles, Toronto, a także występujący po raz drugi zespół Polskiej Misji Katolickiej ?Polskie Kwiaty" z Wuppertalu. W organizowanych dotychczas festiwalach wzięły udział, przynajmniej raz, 193 zespoły z 23 krajów i 4 kontynentów. Wiele zespołów odwiedziło Rzeszów nawet kilkanaście razy. Do rekordzistów należą: "Krakus" (Belgia), "Olza" (Czechy), "Syrena" (Holandia), "Biały Orzeł" (Kanada), "Echo z Polski" i "Krakowiak" (USA).

Festiwale w przeszłości pełniły też - bardziej niż obecnie - funkcję edukacyjną. Wynikało to z zapotrzebowania zespołów, które przy okazji pobytu na Podkarpaciu oczekiwały pomocy metodycznej zawodowych choreografów i muzyków oraz porad etnografów odnośnie do kostiumów, repertuaru itp. W 1982 r. utworzono w tym celu w Rzeszowie Oddział Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia", a w lipcu 1990 r. - Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", który od 1996 r. jest głównym organizatorem festiwali, współdziałając przy ich realizacji z lokalnymi władzami. W organizacji tegorocznego festiwalu głównymi partnerami "Wspólnoty Polskiej" było miasto Rzeszów oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego. Dorobek festiwalowy dokumentowany jest przez działające w Domu Polonii w Rzeszowie Centrum Dokumentacji Polonijnego Ruchu Artystycznego. Zgromadzono już tam bogate zbiory dokumentów, zdjęć i filmów, stanowiących źródło wiedzy o aktywności kulturalnej naszych rodaków. 

[Fot. Tadeusz Poźniak]