Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Artykuły z życia Polonii Wschód, Zachód: Łączy nas Polska

Wschód, Zachód: Łączy nas Polska

WschodZachodtygodnik "Niedziela" nr 21/26 V 2013 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

Czwarty Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych z 20 krajów odbył się w dniach 8-12 maja br. w Ostródzie. Organizatorem tego spotkania było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Nordycką Unią Oświaty Polonijnej, zrzeszającą kraje skandynawskie oraz Finlandię i Islandię. W tegorocznym programie Zjazdu znalazły się trudne kwestie związane z jakością nauczania języka polskiego na obczyźnie oraz tworzenie stałej współpracy między środowiskami ze Wschodu, Zachodu i naszym krajem.

Debata nad stanem oświaty polonijnej oraz docelowym modelem wsparcia systemowego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgromadziła ponad 100 polskich nauczycieli, przybyłych na własny koszt z różnych zakątków świata. Wybitni znawcy przedmiotu z ośrodków uniwersyteckich w Polsce wskazywali na dalsze kierunki nauczania języka polskiego poza Polską. Poruszono problemy i wyzwania stojące przed rodzinami migrującymi, których wciąż przybywa. Wskazywano na potrzebę budowania kampanii medialnej propagującej nauczanie i pielęgnowanie języka oraz kultury polskiej w tych właśnie rodzinach, będących „w drodze”. Niepokojący jest fakt, że wielu rodziców żyjących okresowo poza granicami Polski nie posyła swoich dzieci do polskiej szkoły. Wielu młodych Polaków nie zna języka ojczystego bądź zna go jedynie ze sporadycznych rozmów w rodzinie.

Zobowiązanie wspierania Polaków żyjących w innych krajach w tym, aby mogli pielęgnować swoją polskość, zawarte jest w Konstytucji RP, w art. 62: „Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym”. Dodatkowo Ustawa o systemie oświaty nakłada na Ministra Edukacji Narodowej obowiązek wydania rozporządzenia określającego „...warunki i sposób wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim (religii) w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą”. Szkoły uzupełniające w większości powstają z inicjatywy rodziców, duszpasterzy polonijnych, lokalnych liderów społeczności polskich. Dlatego szkoły te są podstawową formą organizacji polskiej oświaty poza granicami kraju, wobec czego każda z nich, niezależnie od statusu, ma prawo od naszego państwa oczekiwać bezpośredniego wsparcia.

Tradycją Zjazdu Nauczycieli, jak i potrzebą serca, jest spotkanie z Maryją Matką w polskim Lourdes - w Gietrzwałdzie, na pięknej i gościnnej ziemi warmińsko-mazurskiej. To tutaj Matka Boża przemówiła do biednych dzieci w języku polskim. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej na rozpoczęcie zjazdu polonijnego przewodniczył arcybiskup senior Edmund Piszcz. W trwającym Roku Wiary życzył on wszystkim uczestnikom wierności Bogu, drugiemu człowiekowi i bogatym tradycjom wyniesionym z domów rodzinnych.