Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Artykuły z życia Polonii 99 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - "Ludzie w drodze"

99 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - "Ludzie w drodze"

Prymas_w_TChrtygodnik "Niedziela" nr 4/27 I 2013 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

Ojciec Święty Benedykt XVI zaproponował, by z okazji 99. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy rozważyć temat: „Migracje - pielgrzymka wiary i nadziei”. Jakże ważne jest to współczesne zjawisko dla 215 mln ludzi żyjących poza swoim domem, ale ważne też dla ich najbliższych i dla całego duszpasterstwa emigracyjnego.

Polskę ostatnio opuściło 2 mln naszych rodaków. Większość z nich mieszka i pracuje w krajach europejskich - 1,7 mln, głównie w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Straciliśmy i wciąż tracimy młodych, wykształconych ludzi, którzy we własnym kraju nie znajdują zatrudnienia i z konieczności podejmują tułaczkę migracyjną. W Irlandii mieszka ponad 125 tys. naszych rodaków, którzy stanowią najliczniejszą w tym kraju mniejszość narodową. W Szwecji Polacy w ubiegłym roku stali się trzecią co do wielkości grupą cudzoziemską. Mieszka tam prawie 73 tys. osób urodzonych w Polsce. Rekordowa liczba rodaków osiedliła się w Holandii. Dziś żyje tam 108 tys. Polaków.

Emigrantom z Polski towarzyszą kapłani diecezjalni i zakonni oraz siostry zakonne. Wciąż jest ich jednak za mało. Należąc do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, które od 80 lat prowadzi opiekę duszpasterską w 20 krajach, widzę potrzebę ustawicznego wołania do Boga o nowych duszpasterzy polonijnych, „by żaden Polak nie zagubił się na obczyźnie” - jak mówił kard. August Hlond.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy przeżywaliśmy w naszym kraju pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, który 13 stycznia przybył do centrali duszpasterstwa emigracyjnego księży chrystusowców w Poznaniu. Podczas Mszy św. powiedział: - Cieszę się, że 99. już Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy mogę przeżywać w Domu Generalnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Wszak ta wspólnota charyzmatyczna powołana została z woli papieża Piusa XI, aby otaczać opieką duszpasterską polskich migrantów i uchodźców.