Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Aktualności/Wydarzenia

19.12.08 - Sesja naukowa o Kardynale A. Hlondzie w Poznaniu

W ramach obchodzonego Roku Kardynała Augusta Hlonda w auli Akademii Muzycznej w Poznaniu odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona zmarłemu przed 60 laty Prymasowi Polski. Sesja zgromadziła wielu gości: przybyli na nią m.in. Kard. Józef Glemp, arcybiskupi i biskupi diecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej i katowickiej, władze miast Poznania i Gniezna, rektorzy wyższych uczelni, liczni kapłani, siostry zakonne i osoby świeckie.

12.12.08 - Dyskusja nad Kartą Polaka

Na posiedzeniu plenarnym Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium PAN, które odbyło się 10 grudnia br. w Warszawie, podjęto dyskusję nad dotychczasowym przebiegiem wdrożenia Karty Polaka i jego konsekwencjami. Referat wiodący "Karta Polaka - założenia, cele, implementacja i skutki" przedstawił dr Robert Wyszyński z Uniwersytetu Warszawskiego. W dyskusji podjęto następnie m.in. kwestie dotyczące zmiany statusu etnicznego i politycznego osób, które przyjęły Kartę Polaka, rezonansu politycznego wprowadzenia Karty w krajach, których obywatelom Kartę się oferuje, jak również przynależności do narodu polskiego i do zbiorowości polonijnych za naszą wschodnią granicą. Należy żywić nadzieję, że dalsze wdrażanie Karty Polaka wniesie pozytywny wkład w duszpasterstwo polonijne. W spotkaniu udział wziął ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej TChr.

10.12.08 - Przewodnik po wspólnotach chrześcijańskich w Irlandii

7 grudnia 2008 r. odbyła sie w Dublinie w Best Western Sheldon Hotel promocja przewodnika po wspólnotach chrześcijańskich imigracyjnych grup narodowościowych działających w Irlandii ("Directory of Migrant Led Churches and Chaplaincies"). Według najnowszych badań w Irlandii istnieje ponad 360 kościołów i ośrodków duszpasterskich różnych wspólnot narodowościowych. Większość z nich stanowią pochodzące z Afryki, założone w ciągu ostatnich 10 lat, wspólnoty Zielonoświątkowców.

05.12.08 - Nowe wydanie "Erga migrantes caritas Christi"

Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących opublikowała 3 maja 2004 r. Instrukcję "Erga migrantes caritas Christi", pragnąc zaktualizować duszpasterstwo migracyjne pośród dwustu milionów ludzi będących w drodze.W listopadzie br. Staraniem Księdza Biskupa Ryszarda Karpińskiego, delegata Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji w latach 2003-2008 i ks. prof. Leszka Adamowicza z KUL ukazała się Instrukcja w języku polskim.

24.11.08 - 25. rok działalności IDE

dsc_02981W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata został oficjalnie zainaugurowany 25. rok działalności Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał ks. bp. Stanisław Budzik, Sekretarz Generalny KEP. W swoim wpisie do księgi pamiątkowej nasz Gość napisał m.in.: "Niech duch Święty napełnia gorliwością serca wszystkich pracowników Instytutu, z Księdzem dyrektorem na czele, aby instytucja ta mogła służyć utwierdzaniu królestwa Bożego wśród Polaków rozproszonych po całym świecie".

24.11.08 - Konferencja polonijna na KUL

Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizował dnia 20 listopada 2008 r. konferencję naukową "Emigracja Polska wczoraj i dziś. W poszukiwaniu wiedzy." Honorowy patronat objął Abp Józef Życiński i Bogdan Borusiewicz, Marszałek Senatu RP. Wśród kilku młodych prelegentów, przedstawiających oświatę polonijną w Belgii, USA, Irlandii, na Białorusi, Ukrainie, referat wprowadzający "Duszpasterstwo polonijne a oświata" wygłosił Biskup Ryszard Karpiński. Podkreślił on, że "Rodacy na emigracji od samego początku zakładali polskie szkoły, a takim fenomenem jest szkoła Polska w Atenach, licząca 900 uczniów."
Dyrektor Instytutu Badań nad Polonią, prof. dr hab. Tomasz Panfil podkreślił chęć współpracy i koordynacji działań z Instytutem Duszpasterstwa Emigracyjnego Towarzystwa Chrystusowego, który reprezentował ks. Wiesław Wójcik, TChr.

24.11.08 - 400-lecie Polonii w Ameryce

Światowa Rada Badań nad Polonią oraz Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego zorganizowali w dniach 7-8 listopada 2008 r. w Warszawie w Muzeum Wychodźstwa Polskiego konferencję naukową na temat "Polacy w Ameryce - 400-lecie". Udział w niej wzięli ambasadorowie USA, Kanady i Meksyku. Specjalne przesłanie do uczestników skierował Prezydent RP, prof. Lech Kaczyński. Celem konferencji było przedstawienie dziedzictwa i losów Polaków w Ameryce Północnej. Wybitni profesorowie ukazali wkład Polaków do wszystkich dziedzin życia tego kontynentu, a także podkreślił rolę parafii, szkół i organizacji polonijnych w utrzymaniu tożsamości narodowej i polskich tradycji patriotycznych, zwłaszcza w tak burzliwym dla Polski XX wieku. Referat ks. prof. Dr hab. UAM Bernarda Kołodzieja TChr "Początki duszpasterstwa polskiego w Ameryce Północnej" uświadomił zgromadzonym rolę i znaczenie kapłanów- duszpasterzy w kształtowaniu postaw narodowych i polskiej emigracji.

17.11.08 - Jasnogórskie czuwanie w intencji Polonii

W nocy z 14/15 listopada 2008 r. już po raz dwudziesty trzeci odbyło się u stóp Matki Bożej na Jasnej Górze czuwanie w intencji Polonii świata i duszpasterzy polonijnych. Tegorocznym mottem modlitewnego spotkania były słowa Kard. Augusta Hlonda "Nie zapominamy o was, którzyście wyemigrowali z kraju". Czuwanie zostało zorganizowane przez Zgromadzenie Księży Chrystusowców dla Polonii Zagranicznej, a w modlitwę włączały się Siostry Misjonarki Chrystusa Króla oraz grupy pielgrzymkowe zarówno z parafii polskich jak i europejskich. Najważniejszym punktem programu była Msza św. pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztofa Grzelaka. Ponadto pielgrzymi uczestniczyli m. in. w Apelu Jasnogórskim, Różańcu, Drodze Krzyżowej i Nabożeństwie do Matki Bożej.

12.11.08 - W 60.rocznicę śmierci Kard. Augusta Hlonda

Dnia 22 października 2008 r. odbyły się w Warszawie uroczystości zorganizowane z okazji 60. rocznicy śmierci Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda (1881-1948). Program dnia rozpoczęła Msza św. koncelebrowana o godz. 10.00 w archikatedrze Warszawskiej p.w. św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem Prymasa Polski, ks.  Kardynała Józefa Glempa. We Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego uczestniczyli ponadto Ks. Abp Damian Zimoń, metropolita katowicki, Ks. Bp Stanisław Stefanek, ordynariusz diecezji łomżyńskiej, Księża i Bracia Towarzystwa Chrystusowego z ks. Generałem Tomaszem Sielickim na czele, Księża Salezjanie, kapłani diecezjalni, siostry zakonne z różnych zgromadzeń i wierni świeccy. Homilię wygłosił Ks. Bp Stanisław Stefanek, który podkreślił zasady, według których postępował zmarły przed 60 laty Ks. Kardynał. Należały do nich wierność Bogu i Kościołowi oraz dobro Narodu Polskiego.  

Więcej artykułów…