Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Aktualności/Wydarzenia Wydarzenia- 2018 r. Polska: II Konferencja Inicjatyw Polonijnych

Polska: II Konferencja Inicjatyw Polonijnych

W Częstochowie w dniach 28 czerwca - 1 lipca br. odbyła się II Konferencja Inicjatyw Polonijnych. Przedstawiciele środowisk polonijnych dyskutowali nad formami integracji Polaków i Polonii na całym świecie w kulturze, edukacji, mediach i gospodarce. Konferencja rozpoczęła się Mszą św. na Jasnej Górze. Obrady odbywały się w sali konferencyjnej "Niedzieli".  więcej...

Uczestników przywitała red. Lidia Dudkiewicz - redaktor naczelna tygodnika, która przypomniała postać Zofii Kossak i jej związki z "Niedzielą". Okazją, do specjalnego uhonorowania pisarki jest przypadająca w tym roku 50. rocznica śmierci, a w przyszłym roku 130. rocznica jej urodzin. Red. Dudkiewicz zaapelowała o wzmocnienie związków Polaków w kraju i rodaków zagranicą, bowiem razem możemy wiele dokonać. Przykładem niedawna, wspólna walka podjęta w związku z próbą usunięcia pomnika katyńskiego w Jersey City. "Niedziela", jako pismo religijne i patriotyczne, jest zawsze bliska idei jednoczenia się Polaków - powiedziała naczelna.

Ks. inf. Ireneusz Skubiś przypomniał historię Ruchu "Europa Christi", którego jest moderatorem. Jego idea jest owocem spotkania poświęconego sytuacji Europy i odpowiedzią na lęki i obawy związane z przyszłością Europy. - Europa jest chora. Europa odchodzi od Boga, od Chrystusa, staje się kontynentem bez wiary chrześcijańskiej - powiedział ks. Skubiś. Zawarta w nazwie ruchu jest idea, by przyszłość Europy koncentrować wokół osoby Chrystusa, znajduje coraz szersze zrozumienie. Po pielgrzymce na Jasną Górę i konferencji poświęconej ojcom twórcom zjednoczonej Europy m.in. kandydatom na ołtarze Alcide de Gasperiemu i Robertowi Schumanowi, jesienią ub. roku zorganizowano I Międzynarodowy Kongres Ruchu Europa Christi, który rozpoczął się w Częstochowie, a następnie był kontynuowany w Łodzi i na 4 sesjach w Warszawie.

Ks. Skubiś zrelacjonował przygotowania do II Międzynarodowego Kongresu Ruchu, który odbędzie się w dniach 14 - 22 października m.in. w Częstochowie, Warszawie i Rzeszowie. Działania Ruchu koncentrują się wokół powołania Instytutu Duchowości Europejskiej oraz klubów Europa Christi. Ruch nie jest organizacją, jego zadaniem jest jednoczenie ludzi, którzy chcą przypominać Europie o jej chrześcijańskich korzeniach. - Trzeba mieć otwarte oczy, bo chrześcijaństwo jest zagrożone - kontynuował ks. Skubiś, podając liczne przykłady ograniczania wolności i prześladowania chrześcijan.

- Jeżeli będziemy solidarni, jeżeli będziemy sobie pomagać, to możemy pokazać swoją moc - podkreślił mówca, przypominając, że to solidarność ludzka doprowadziła do upadku komunizmu i muru berlińskiego.

Dodał, że ruch zbiera podpisy pod petycją do papieża Franciszka, aby ogłosił św. Jana Pawła II patronem Europy. - Europa potrzebuje takiego mistrza, takiego patrona. Kiedy czytamy jego pisma to widzimy, że to jest prorok naszych czasów, że jest wielki - podkreślił ks. Skubiś. Zaprosił również uczestników konferencji do włączenia się w Ruch "Europa Christi".

Kolejne sesje plenarne Konferencji Inicjatyw Polonijnych były poświęcone następującym tematom: "Przyszłość stosunków amerykańsko-polskich. Jak przeciwdziałać ustawie 447", "Polska wobec Polaków na Wschodzie i emigracji ekonomicznej", "Polska a Emigracja. Wyzwania cywilizacyjne", "Polska wobec wyzwań współczesności", "Wyzwania szkolnictwa polskiego".

Podczas konferencji swój program artystyczny zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca "Wilenka" z Wilna.

Za: Tygodnik "Niedziela"