Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Aktualności/Wydarzenia Wydarzenia- 2018 r. Polska: Święcenia duszpasterzy polonijnych

Polska: Święcenia duszpasterzy polonijnych

"Chrystusowcy wzbogacili się o 4 nowych diakonów i 5 prezbiterów. Deo gratias!" - tak prosty tweet określa bogactwo wydarzeń wtorku 22 maja 2018 r. Tak prostym zdaniem można by opisać uroczystość święceń diakonatu i prezbiteratu w Towarzystwie Chrystusowym udzielonych przez posługę emerytowanego biskupa pomocniczego w Poznaniu Zdzisława Fortuniaka.  wiecej...

Kapłani są potrzebni jako szafarze Bożej łaski i głosiciele Bożego słowa, jako świadkowie Bożej obecności i działania - mówił o tym ks. biskup w okolicznościowej homilii, w której odwoływał się do duchowego dziedzictwa i myśli kard. Augusta Hlonda i o. Ignacego Posadzego.

Zatem wypada nam nieustannie prosić, by Pan posyłał robotników do swojej Winnicy i dziękować za kolejne roczniki Współbraci, którzy podejmą różnorakie duszpasterskie wyzwania w kraju i na emigracji. Entuzjazmu, radości i gorliwości w ich wypełnianiu życzył rektor naszego seminarium ks. dr Andrzej Łysy TChr, który wygłosił kazanie w czasie prymicyjnej Eucharystii dla mieszkańców domu głównego i seminarium odprawianej nazajutrz po święceniach, w którym kreślił czym jest kapłaństwo Jezusa Chrystusa; że być kapłanem to dawać Imię Jezusa Chrystusa.

Nowowyświęconym diakonom  w tej bardzo ważnej chwili towarzyszyło ponad 100 chrystusowców  posługujących w Polsce i na emigracji z zarządem oraz radnymi generalnymi, przełożonymi zagranicznych prowincji zgromadzenia, nowicjackimi i seminaryjnymi moderatorami i wychowawcami na czele, kapłani, siostry i bracia zakonni, klerycy i nowicjusze. Byli obecni rodzice, rodzeństwo i rodzina świeconych, także przyjaciele, znajomi i darczyńcy zgromadzenia.

Was, drodzy czytelnicy, prosimy o modlitewne wsparcie, aby nowowyświęceni kapłani i diakoni, a także wszyscy chrystusowcy byli gorliwymi pasterzami ludzkich dusz, prowadzącymi je do wiecznego zjednoczenia z Chrystusem.