Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Aktualności/Wydarzenia Wydarzenia- 2018 r. Francja: Wielkopostne rekolekcje chrystusowców

Francja: Wielkopostne rekolekcje chrystusowców

"Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15) - słyszymy te słowa w pierwszą wielkopostną niedzielę. Mamy wielkie pragnienie ich realizacji, bo chcemy dobrze wykorzystać czas Wielkiego Postu, który rozpoczęliśmy, chcemy podjąć wysiłek nawrócenia i przemiany życia, by pałać jeszcze większą gorliwością w pracy apostolskiej na rzecz polskiej rzeszy wychodźczej.  więcej...

Chrystusowcy z europejskich prowincji (z prowincji Najświętszego Serca Pana Jezusa obejmującą Wielką Brytanię i Irlandię, Matki Bożej Częstochowskiej z Francji i Hiszpanii oraz św. Józefa z Niemiec, Holandii, Włoch i Węgier) na początku tego świętego czasu przeżywają swoje zakonne rekolekcje, do których odprawienia są zobowiązani na mocy Ustaw (por. UiDTChr, art. 50).

My, chrystusowcy z prowincji MB Częstochowskiej w liczbie zgromadziliśmy się w domu PMK im. Anny i Stanisława Kozłowski w La Ferté sous Jouarre na wspólnych ćwiczeniach duchowych, które prowadzi dyrektor domu rekolekcyjnego redemptorystów w Lubaszowej, o. Sylwester Cabała CSsR. Prócz Współbraci posługujących we Francji i Hiszpanii jest ks. Jerzy Chorzempa SChr z Grecji oraz ks. Jan Pranke SChr, ongiś duszpasterz na francuskiej ziemi, dziś mieszkaniec domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie.

Polecamy się modlitwie drogich Czytelników, naszych kochanych Przyjaciół, polecamy wszystkich Współbraci odprawiających w tym czasie święte rekolekcje oraz je prowadzących, by stały się one rzeczywiście czasem łaski, czasem upragnionym, czasem zbawienia, czasem przemieniającego działania Boga... (por. 2 Kor 6,2b)

Za: www.tchr.fr