loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Francja: Zakonne rekolekcje AD 2021 w prowincji MB Częstochowskiej

Pandemiczne obostrzenia i restrykcje poniekąd każą wykorzystywać cywilizacyjne zdobycze: niewątpliwie do nich należy internet. Właśnie łącza internetowe pozwoliły wszystkim Współbraciom z prowincji pw. Matki Bożej Częstochowskiej w drugim tygodniu Wielkiego Postu przeżyć czas rekolekcyjnego skupienia.

Chrystusowcy z Hiszpanii i Portugalii łączyli się za pomocą platformy do wideokonferencji Zoom i uczestniczyli we wszystkich duchowych ćwiczeniach i praktykach. Natomiast ci z Francji podzielili się na dwie grupy (by zachować wszelkie koronawirusowe zalecenia dotyczące spotkań i zgromadzeń) i przyjechali do domu prowincjalnego w Aulnay sous Bois. Pierwszą grupę stanowili Współbracia posługujący w Burgundii i Lotaryngii, którzy od poniedziałku 1 marca do środy 3 marca uczestniczyli w rekolekcjach w Aulnay, kolejne zaś dni skupienia przeżyli, łącząc się przy pomocy Zooma. Druga grupa (ci z Île de France, Hauts de France i Côte d’Azur) natomiast odwrotnie: pierwsze dni za pomocą łączy internetowych, zaś od środy 3 marca do piątku 5 marca przebywając w domu prowincjalnym.

Te, można powiedzieć, hybrydowe rekolekcje poprowadził przełożony generalny zgromadzenia ks. Krzysztof Olejnik SChr, rozpoczynając tym samym drugą część wizytacji w prowincji. W swoich naukach i konferencjach podejmował tematy życia braterskiego we wspólnocie oraz życia zakonnego w odniesieniu do wskazań Ojców naszej zakonnej rodziny, kard. Augusta Hlonda i ojca Ignacego Posadzego. Czas rekolekcji to również okazja do wspólnotowego dziękczynienia za kapłańskie jubileusze: srebrny ks. Zbigniewa Kreta SChr i złoty ks. Jana Kałuży SChr. Można by śmiało podsumować, iż po raz kolejny potwierdziło się, że między nami nie ma dali.

fot. ks. Jarosław Koch SChr

Za: Zakonne rekolekcje AD 2021 w prowincji MB Częstochowskiej (chrystusowcy.pl)0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649