loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Francja: Wspólne świętowanie u księży Pallotynów w Paryżu

21 stycznia u Księży Pallotynów w Paryżu zostało zorganizowane spotkanie z okazji święta Wincentego Pallotiego.

W spotkaniu wzięli udział: rektor PMK w Paryżu – Bogusław Brzyś, wice-rektor ks. Krystian Gawron oraz księża z różnych polskich parafii w Paryżu i okolicach. Były też obecne Siostry Sercanki, Nazaretanki, Serafitki i Siostra Józefiaka.

Spotkanie rozpoczęto od śpiewu kolęd przy akompaniamencie akordeonu, a następnie ks. superior Alexander Pietrzyk złożył gościom życzenia noworoczne. Wszyscy zasiedli do obficie zastawionego stołu i wspólna rozmowa umożliwiła bliższe poznanie i miłe spędzenie wieczoru w braterskiej wspólnocie i radości służenia Panu.

Za: emigracja.episkopat.pl0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649