loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Francja: Rekolekcje dla księży z Polskiej Misji Katolickiej

Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

W poniedziałek 2 września w Domu PMK w Lourdes rozpoczęły się rekolekcje księży z Polskiej Misji Katolickiej we Francji. W rekolekcjach uczestniczy 60 księży, obecny jest rektor PMK we Francji ks. Bogusław Brzyś oraz przełożony prowincji francusko-hiszpańskiej chrystusowców ks. Zbigniew Wcisło.

Konferencje głosi ks. Wojciech Węgrzyniak, rekolekcjonista i biblista, adiunkt w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Poza konferencjami ks. Węgrzyniaka, kapłani będą sprawowali Mszę św. w Grocie Objawień w Sanktuarium w Lourdes, wezmą także udział w Procesji Różańcowej i Drodze Krzyżowej. Księża będą również rozmawiali o wyzwaniach czekających ich we Francji w nowym roku duszpasterskim.

Prawie 60 księży z Polskiej Misji Katolickiej we Francji odprawiło Mszę św. w Grocie Objawień Maryi w Sanktuarium w Lourdes.

Ks. Brzyś: przyjęliśmy wizję duszpasterską Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Przyjąć, szukać i budować, to filary wizji naszego duszpasterstwa emigracyjnego we Francji – podkreśla rektor Polskiej Misji Katolickiej w tym kraju, ks. Bogusław Brzyś. Dokument z założeniami wizji został zaprezentowany podczas rekolekcji księży, które trwają w Lourdes. 

„Zastanawiamy się co Duch Święty chce powiedzieć polskim księżom we Francji. W tym roku rozpoczynamy od dokumentu opisującego wizję duszpasterską. Jest ona zbudowana na trzech filarach: przyjąć, szukać i budować. Będzie to także tematem spotkań w naszych wspólnotach, radach parafialnych” – mówi ks. Brzyś. 

Wizja zakłada troskę o wszystkich, którzy przychodzą do polskich ośrodków duszpasterskich we Francji, tak by „wzrastali w wierze oraz otrzymali pomoc w trudnościach życiowych”. „W naszych parafiach każdy powinien się czuć u siebie, bez względu na sytuację życiową, przekonania, światopogląd czy preferencje polityczne. (…) Dążymy do tego, by nasze duszpasterstwo było misyjne, tzn. skierowane na poszukiwanie i duchowe towarzyszenie tym, którzy są w drodze lub zagubili się w życiu na emigracji. Aby to osiągnąć, jesteśmy gotowi +podążać drogą nawrócenia duszpasterskiego i misyjnego, które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są+ (Papież Franciszek, Evangelii Gaudium)” – czytamy w dokumencie. 

Rektor PMK pytany o najważniejsze zadania, podkreślił, że należy do nich ewangelizacja. „We Francji nie zauważamy jakiejś nowej fali emigrantów z Polski, dlatego jednym z podstawowych wyzwań, jest nie tyle utrzymanie duszpasterstwa, ale nabycie umiejętności poszukiwania tych naszych rodaków, którzy nie mają żadnego związku z Kościołem i duszpasterstwem. Liczymy na metody, które czerpią z tego wszystkiego, co jest inspirowane ideami nowej ewangelizacji. Bardzo mocno wierzymy w adorację Najświętszego Sakramentu, w małe grupy, które umożliwiają utworzenie centrów formacji duchowej” – dodał ks. Brzyś. 

Za: https://polskifr.fr/duchowa-strona/

Za: https://opoka.news/francja-rekolekcje-polskich-ksiezy-w-lourdes0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649