loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Francja: Obchody stulecia polskiej emigracji w Lens

W Dniu Flagi RP, w polskim kościele Milenium, zbudowanym w roku tysiąclecia chrztu Polski w Lens, zainaugurowano  obchody stulecia napływu polskiej emigracji na Północ Francji.

Prezydent Collecitif Polonia Hauts de France, Edmond Oszczak powiedział polskifr.fr, że program wydarzeń związanych ze stuleciem emigracji polskiej na Północy  jest zaplanowany na najbliższe pięć lat. „Chcemy poprzypominać naszą historię we Francji i budować jedność. Był okres, że polskie organizacje bardzo dużo wnosiły od życia społecznego na Północy Francji i działały bardzo prężnie. Dzięki nim rozwijało się życie polonijne, przy kopalniach powstawały polskie osiedla, szkoły, kościoły. Chcemy się jednoczyć i nawiązywać do tamtych tradycji” – podkreślił Edmond Oszczak.

Polacy na Północy Francji pracowali przede wszystkim w górnictwie, w nieistniejących już dziś kopalniach oraz w rolnictwie. Uroczystej Mszy św. w czwartek przewodniczył dziekan dekanatu północnego ks. Daniel Żyliński. „Kiedy nasi ojcowie przybyli na te ziemie, by ciężko zarabiać na chleb, wiara była podstawą ich życia. (…) Dzięki wierze wiedzieli dokąd szli. A czy my dziś wiemy dokąd idziemy?” – mówił w homilii ks. Żyliński. Mszę św., w językach polskim i francuskim, zakończyło uroczyste odśpiewanie pieśni „Boże coś Polskę”.

Za: polskifr.fr0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649