loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Francja: Koronacja Pani Jasnogórskiej w Saint Denis

W październiku 2015 r. w kościele Saint-Denys-de-l’Estrée, gdzie na modlitwie gromadzi się Polonia zamieszkująca Saint Denis i okoliczne miejscowości, został zawieszony Wizerunek Jasnogórskiej Pani i Królowej – Wizerunek Tej, którą polscy emigranci zabierali na wychodźcze szlaki, by zawierzać swoje radości i nadzieje, a także bóle i strapienia codzienności, sześć lat później dokonała się jego uroczysta koronacja.

Na tę wielką radość nasi Rodacy mieszkający pod Paryżem z powodu pandemii COVID-19 czekali ponad rok czasu: plany duszpasterzy zakładały uroczystości koronacyjne w roku 2020. Odbyły się one w niedzielne przedpołudnie 17 października 2021 r. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji Saint Denis en France, bpa Pascala Delannoy.

Przewodniczył on liturgii Mszę Świętej w języku francuskim i polskim, wygłosił kazanie do licznie zgromadzonych rodaków i nałożył na ikonę złote korony. Na zaproszenie miejscowego duszpasterza i jednocześnie ekonoma prowincji pw. Matki Bożej Częstochowskiej ks. Zdzisława Początka SChr na tę historyczną uroczystość przybyli goście z polskiej ambasady, z kraju oraz z okolicznych polskich misji katolickich, wśród których trzeba wymienić: bpa Wiesława Lechowicza, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, ks. Wiesława Wójcika SChr, dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, ks. Ryszarda Szymanika SChr, proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach, ks. Krzysztofa Kocha, proboszcza parafii pw. Świętego Józefa w Wygodzie (którzy w ostatnich latach przybywali z duszpasterską pomocą bądź z rekolekcjami do Saint Denis), ks. Zbigniewa Wcisło SChr, przełożonego prowincjalnego a zarazem inicjatora tego przedsięwzięcia, proboszcza miejscowej francuskiej parafii oraz ks. Jarosława Kocha SChr, polonijnego proboszcza z sąsiedztwa – z Aulnay sous Bois.

Polacy gromadzili się na liturgii w swoim języku w tym kościele już od początku XX w. i zawsze towarzyszyła im Ikona Pani Jasnogórskiej. Przeżywali jednocześnie tu wiele trudnych i niebezpiecznych chwil, na przykład zamachów terrorystycznych. Dlatego zrodziła się myśl i konieczność zawierzenia całej parafii Matce Najświętszej. Dokonał tego kilka lat temu ówczesny polonijny proboszcz ks. Zbigniew Wcisło, który pielgrzymował wraz z parafianami z Saint Denis i Bagnolet na Jasną Górę: najpierw, by przywieźć kopię Obrazu Matki Bożej, potem, by zawierzać Jej swoje wczoraj, dziś i jutro. W końcu postanowiono zachęcić rodaków modlących się w tymże kościele do składania swoich kosztowności, by ufundować na stałe złote korony na głowę Jezusa i Maryi. To wielkie wydarzenie wypływające z serca Rodaków tu mieszkających wpisuje się w hołd wdzięczności Matce i Królowej Polski za Jej nieustanną opiekę i pomoc na często trudnych drogach emigracyjnego życia.

tekst i fotografie: ks. Wiesław Wójcik SChr
Za: 
Koronacja Pani Jasnogórskiej w Saint Denis (chrystusowcy.pl)0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649