loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

2017 r. "Zrównoważona turystyka narzędziem rozwoju" "Sustainable Tourism - a tool for development"

Zobacz w pdf

http://migracja.episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/08/WDT-2017-PL.pdf

„Zrównoważona turystyka narzędziem rozwoju” – takie hasło towarzyszyć będzie obchodom tegorocznego Światowego Dnia Turystyki. Taki też tytuł nosi watykańskie przesłanie z tej okazji. Światowy Dzień Turystyki przypada co roku 27 września. Za każdym razem specjalne orędzie wystosowywał przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Tym razem po raz pierwszy dokument ten podpisał prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego, kard. Peter Turkson.

W przesłaniu przypomina się, że Narody Zjednoczone obchodzą obecnie „Międzynarodowy rok turystyki zrównoważonej na rzecz rozwoju”. Jest to kwestia bardzo ważna, biorąc pod uwagę liczbę ludzi uprawiających bądź obsługujących turystykę. Sam ruch transgraniczny z tym związany oblicza się na 1.235 mln osób, a pod względem gospodarczym turystyka stanowi 10 proc. PKB. Niesie to ze sobą pewne zagrożenia i to również na szczeblu globalnym. Turystyka może być bowiem istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i redukcji biedy, jednak nie może się ograniczać jedynie do rachunku ekonomicznego.

„Zrównoważona turystyka” oznacza odpowiedzialność zarówno za środowisko naturalne, jak i za kontekst społeczno-kulturowy, w którym jest uprawiana. Kard. Turkson wymienia tu potrzebę troski o dziedzictwo miejscowych ludów, o prawa pracowników czy o los grup społecznego ryzyka. „Czas wakacji nie może być pretekstem ani dla nieodpowiedzialności, ani dla wyzysku – czytamy w przesłaniu. – Przeciwnie, jest to niezwykły czas, w którym każdy może dodać wartości życiu swojemu i innych”. Kard. Turkson przypomina, że zrównoważona turystyka jest narzędziem rozwoju dla gospodarek przeżywających trudności, „o ile wykorzystuje nowe szanse, a nie nastręcza nowych problemów”. Stąd potrzeba wsparcia dla równowagi czynników ekosystemowych, socjalnych i ekonomicznych. Cenna tu może być chrześcijańska refleksja, która wskazuje na Boga jako Stwórcę wszechświata i Ojca wszystkich ludzi, uznaje godność każdego człowieka oraz powszechne przeznaczenie dóbr natury. W watykańskim przesłaniu na Światowy Dzień Turystyki zachęca się na koniec do tworzenia warunków i uprawiania „turystyki o ludzkim obliczu”, która przyczyniałaby się do integralnego rozwoju osoby.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649