Watykańskie przesłania na Światowy Dzień Turystyki - 27 września ">
loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Duszpasterstwo turystyczne

Watykańskie przesłania na Światowy Dzień Turystyki - 27 września

Światowy Dzień Turystyki, przypadający co roku 27 września, ustanowiła w 1979 Światowa Organizacja Turystyczną, powstała w 1975 w ramach ONZ (UNWTO). UNWTO z siedzibą w Madrycie skupia obecnie 157 krajów (w tym Polskę, która należy do tej organizacji od początku jako państwo założycielskie), 6 członków stowarzyszonych oraz ponad 500 organizacji stowarzyszonych, reprezentujących sektor prywatny, instytucje wychowawcze, stowarzyszenia turystyczne i miejscowe władze turystyczne.


 • 2017 r. "Zrównoważona turystyka narzędziem rozwoju" "Sustainable Tourism - a tool for development"

  14 marca 2019r. 900
 • 2016 r - Orędzie na Światowy Dzień Turystyki 2016 r.

  14 marca 2019r. 915
 • 2012 r. "Turystyka i zrównoważona energia - siłami napędowymi zrównoważonego rozwoju"

  14 marca 2019r. 1314
 • 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI z okazji VII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Turystyki, Cancún 23-27 Kwietnia 2012

  14 marca 2019r. 1134
 • 2011 r. - Orędzie Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących na XXXI Światowy Dzień Turystyki 2011 r. "Turystyka a zbliżenie kultur"

  14 marca 2019r. 1193
 • 2010 r. "Turystyka a odmienność biologiczna"

  14 marca 2019r. 1060
 • 2009 r. "Turystyka świętowaniem różnorodności"

  14 marca 2019r. 1251
 • 2007 r. Sekretarz Stanu Kardynał Tarcisio Bertone w imieniu Ojca Świętego na XXVIII Światowy Dzień Turystyki

  14 marca 2019r. 1132
 • 2006 r. Sekretarz Stanu Kardynał Angelo Sodano w imieniu Ojca Świętego na XXVII Światowy Dzień Turystyki

  14 marca 2019r. 1242
 • 2005 r. "Aby turystyka sprzyjała budowaniu lepszej przyszłości"

  14 marca 2019r. 1299
 • 2004 r. "Sport i turystyka - ożywcze siły w służbie wzajemnego zrozumienia, kultury i rozwoju krajów"

  14 marca 2019r. 1165
 • 2003 r. "Turystyka jako narzędzie walki z ubóstwem oraz źródło pracy i ładu społecznego"

  14 marca 2019r. 1251
 • 2002 r. "Ekoturystyka kluczem do właściwego rozwoju"

  14 marca 2019r. 1284
 • 2001 r. "Turystyka w służbie pokoju i dialogu między cywilizacjami"

  14 marca 2019r. 1277
 • 2000 r. - Technika i przyroda: dwa wyzwania dla turystyki na progu XXI stulecia Orędzie Papieża Jana Pawła II na XXI Światowy Dzień Turystyki 2000 r.

  14 marca 2019r. 1127


 • 0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  1. Wybierz kontynent
  Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

  Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

  ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
  tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

  BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649