stronach www stowarzyszenia «Wspólnota Polska» znajdujemy zaproszenie do udziału w Drodze Krzyżowej w intencji Polonii, którą poprowadzi nasz Współbrat, ks. dr Zdzisław Malczewski SChr, rektor PMK w Brazylii.

">
loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Droga Krzyżowa w intencji Polonii i Polaków za granicą

Na stronach www stowarzyszenia «Wspólnota Polska» znajdujemy zaproszenie do udziału w Drodze Krzyżowej w intencji Polonii, którą poprowadzi nasz Współbrat, ks. dr Zdzisław Malczewski SChr, rektor PMK w Brazylii.

Prezes Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» Dariusz Piotr Bonisławski
oraz Zarząd Krajowy Stowarzyszenia
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w Drodze Krzyżowej w intencji Polonii i Polaków za granicą
Droga Krzyżowa będzie transmitowana online
w portalu «Wspólnoty Polskiej» oraz mediach społecznościowych
w piątek 26 marca 2021 r. o godz. 17:00
Drogę Krzyżową poprowadzi ks. Zdzisław Malczewski SChr,
duszpasterz Polonii w Brazylii.

Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7445

Za: Droga Krzyżowa w intencji Polonii i Polaków za granicą (chrystusowcy.pl)



0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649