loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Brazylia: Nowe miejsce kultu św. Jana Pawła II

W sobote 30 marca na terenie parafii Contenda została uroczyscie poświęcona grota św. Jana Pawła II

Położone ok 30km od Kurytyby tereny które dzisiaj tworzą powiat Contenda w 1885 roku zostały zasiedlone przez polskich emigrantów. Ich potomkowie stanowią dzisiaj większość zamieszkującej tam ludności. To właśnie z ich inicjatywy została wybudowana grota, ku czci św. Jana Pawła II. Sama uroczystość poświęcenia nowego miejsca kultu oprócz miejscowych wiernych zgromadziła także działaczy polonijnych z sąsiednich miejscowości, a także księży szczególnie ze zgromadzenia misjonarzy św. Wincentego którzy od wielu lat w tej parafii prowadzą duszpasterstwo. Na uroczystość zostali zaproszony także prowincjał chrystusowców ks. Kazimierz Dlugosz SChr oraz rezydent domu prowincjalnego ks. Jan Sobieraj SChr. Była także obecna przybyła z Polski Matka generalna sióstr Sagrada Familia. Uroczystej Mszy św przewodniczył biskup diecezji São José dos Pinhais Dom Celso Antonio Marchiori, który pobłogosławił obecnych wiernych przywiezionymi specjalnie na tą okazje przez prowincjała chrystusowców relikwiami świętego Jana Pawła II.  Po zakończeniu Eucharystii wszyscy obecni w procesji udali się do groty która została uroczyście poświęcona. Pobyt w Contenda była okazją do odwiedzenia miejscowego cmentarza na którym zostali pochowani pionierzy polskiej emigracji w tym regionie a wśrod nich także ks. Bronisław Bauer CM więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Uroczystości zakończyły się animowanym polskimi pieśniami obiadem. Zapraszam do obejrzenia ktorkiej relacji video https://www.youtube.com/watch?v=ouXFBkXfztQ0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649