loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Polonijny Dzień Żołnierza na Tasmanii

tygodnik "Niedziela" nr 35/2015 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia br. zgromadziła w australijsko-polonijnym kościele św. Teresy na Moonah w Hobart blisko 100 rodaków. Większość z nich przybyła na Tasmanię po II wojnie światowej jako żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i młodzi robotnicy z obozów wysiedleńców w Niemczech oraz dzieci, które przeszły tułaczkę syberyjską i afrykańską.

Od 60 lat znajduje się tu obraz Matki Bożej Częstochowskiej, będący kopią obrazu Pani Jasnogórskiej. Kościół na Moonah jest więc swoistym sanktuarium maryjnym i domem polskojęzycznego duszpasterstwa na Tasmanii.

Witając wszystkich na uroczystej Eucharystii, ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu, zastępujący w tym urlopowym okresie polonijnego kapelana ks. Kazimierza Bojdę TChr, przypomniał o roli Maryi Matki w dziejach zbawienia.

W niedzielę 16 sierpnia na Msze św. w języku polskim sprawowane w Hobart przybyło jeszcze więcej najstarszych rodaków, kombatantów i potomków zmarłych już polskich żołnierzy z Monte Cassino i Tobruku. Był to bowiem Dzień Żołnierza, obchodzony corocznie przez Polaków na tej ziemi z wielkim hołdem i wdzięcznością Bogu za dar życia, wiary i Ojczyzny. Były żołnierz spod Monte Cassino Władysław Krzysica wniósł uroczyście sztandar Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Koła nr 7, z wizerunkiem Pani Jasnogórskiej, który jest też symbolem i pamiątką milenijną całego społeczeństwa w Hobart. Trzeba bowiem dodać, że prawie tysiąc żołnierzy ze wszystkich jednostek polskich sił zbrojnych przybyło w latach 1947-48 na Tasmanię. W homilii ks. Wójcik mówił: - Żołnierz polski szedł drogami na frontach świata ufny w Bożą Opatrzność i dziejową sprawiedliwość, z wizerunkiem Matki Bożej w oczach. Szedł i walczył jak poprzednie pokolenia - za wolność naszą i waszą.

(Ks. W. W.)0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649