loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Ks. Wiesław Wójcik,TChr Przesłanie na Światowy Dzień Turystyki (27 IX 2010)

Przesłanie na Światowy Dzień Turystyki (27 IX) Wielkie bogactwo stworzonych przez Boga organizmów, które żyją na Ziemi - jest w niebezpieczeństwie - alarmuje Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących w przesłaniu na tegoroczny Światowy Dzień Turystyki, obchodzony 27 września. Jego temat to "Turystyka i różnorodność biologiczna". Nawiązuje on do obchodzonego obecnie z inicjatywy ONZ Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej. "Turystyka - to spotkanie z drugim człowiekiem w jego różnorodności. Turystyka przyczynia się do budowania mostów między ludźmi [...] jest szansą dialogu i słuchania" - zauważa dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego ks. Wiesław Wójcik TChr. Wskazuje, że turystyka prowadzi człowieka na łono natury. I właśnie dlatego - jak podkreśla - ochrona środowiska naturalnego - to priorytetowe zadanie każdego z nas. Zwraca na to uwagę orędzie Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących na Światowy Dzień Turystyki. Według najnowszych studiów wymarcie grozi na całym globie więcej niż jednej piątej gatunków ssaków, a prawie jednej ósmej ptaków. Zanik zagraża też ponad jednej czwartej raf koralowych - przypomina Rada. Podkreśla, że wpływ na zmiany wywiera m.in. rozwijająca się turystyka. Przewiduje się, że w bieżącym roku liczba samych tylko turystów zagranicznych przekroczy miliard, a za 10 lat - półtora miliarda. O wiele więcej jest turystów krajowych. -Turystyka i różnorodność biologiczna są wzajemnie zależne. Trzeba podnosić społeczną świadomość tej zależności - wskazuje ks. Wójcik, odnosząc się do orędzia watykańskiej dyskanterii. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących przytacza m.in. stwierdzenie Ojca Świętego z encykliki Caritas in veritate, że "Kościół jest odpowiedzialny za stworzenie i powinien dawać wyraz tej odpowiedzialności także na forum publicznym. A czyniąc to, powinien bronić nie tylko ziemi, wody i powietrza jako darów stworzenia należących do wszystkich. Powinien przede wszystkim chronić człowieka przed zniszczeniem samego siebie". Przesłanie Papieskiej Rady na Światowy Dzień Turystyki zawiera też apel do władz publicznych, by prawodawstwo wyraźnie chroniło i umacniało różnorodność biologiczną. Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest od 1979 r. Służy on m.in. przypomnieniu znaczenia jakie ma turystyka dla gospodarki, społecznych więzi i kultury. W obchody przypadającego w najbliższy poniedziałek dnia, włączają się m.in. Muzea Watykańskie i Watykańskie Muzeum Historyczne. Zwiedzający je w tym dniu będą mieli wstęp wolny. 0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649