loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Iskra miłosierdzia w USA

tygodnik "Niedziela" nr 14/2016 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

W Roku Świętym Miłosierdzia wielu duszpasterzy polonijnych na całym świecie nieustannie zabiega o to, aby w ich ośrodkach, tam gdzie mieszkają nasi rodacy, wzrastało nabożeństwo ku czci Jezusa Miłosiernego, św. Faustyny, a także pojawiały się relikwie św. Jana Pawła II. To ożywienie, a zarazem umocnienie wiary jest widoczne i staje się często świadectwem życia religijnego Polaków na obczyźnie.

Nasz święty rodak Jan Paweł II już podczas swojego posługiwania jako biskup i kardynał zabiegał o to, by Polacy rozproszeni po świecie mieli duszpasterstwo prowadzone w języku ojczystym. Przykładem jest parafia Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbego w metropolii Waszyngton (Silver Spring), w stolicy USA. W tym roku upłynie 40 lat, od kiedy ówczesny arcybiskup Krakowa kard. Karol Wojtyła podczas pobytu w Waszyngtonie szukał możliwości utworzenia Polskiej Misji Katolickiej, której celem byłoby służenie wspólnocie polonijnej gromadzącej się na polskich Mszach św. w narodowym sanktuarium Niepokalanego Poczęcia. Tej osobistej inicjatywie późniejszego Ojca Świętego Jana Pawła II, wyrażonej we własnoręcznie napisanym liście do kard. Williama Bauma, Polonia w metropolii waszyngtońskiej zawdzięcza powstanie Polskiej Rzymskokatolickiej Misji. Kilkutysięczna grupa polskich katolików pod koniec lat 70. ubiegłego wieku w stolicy Stanów Zjednoczonych otrzymała siedzibę w historycznym kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Silver Spring. W 1983 r. kard. James Hickey podniósł tę Misję do rangi parafii, gdzie modlą się nie tylko nasi rodacy, ale również Amerykanie i Portugalczycy. Duszpasterstwo polskojęzyczne od początku prowadzą księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

W czasie rozpoczęcia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia nowy proboszcz - ks. Jerzy Frydrych SChr postanowił mocniej zintegrować rodaków przy tej personalnej parafii i wprowadził relikwie św. Jana Pawła II. Uroczystościom przewodniczył ordynariusz archidiecezji Waszyngton - kard. Donald Wuerl, który otaczał zawsze wielkim szacunkiem Papieża Polaka. Wyraził on wielką radość, że w stolicy USA i w tym kościele na stałe "zamieszkał" święty naszych czasów. Dzisiaj z serc Polonii mieszkającej w tej wielkiej metropolii płynie wdzięczność za bliskość Jana Pawła II.

Piąta niedziela Wielkiego Postu w Roku Świętym Miłosierdzia również zapisała się w historii polonijnej parafii w Waszyngtonie. Cenną duszpasterską inicjatywą ks. prob. Jerzego było przekazanie przez Siostry Miłosierdzia relikwii św. Faustyny, które podczas uroczystej Mszy św. wprowadził głoszący wielkopostne rekolekcje ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu. Wierni oklaskami przywitali relikwie świętej w tym polskim Bożym domu. Ona na stałe zamieszka także w murach tej świątyni.

- Św. Faustyna jest darem Boga dla naszych czasów, jest wielkim mistykiem, mistrzynią życia duchowego dla każdego człowieka i wzywa do głoszenia jej światu świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą - mówił podczas kazania rekolekcjonista. W jakże przedziwny sposób św. Faustyna i jej nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego toruje sobie drogę w świecie i zdobywa tyle ludzkich serc, tych również na obczyźnie. Nie ma przecież dla człowieka innego źródła nadziei niż miłosierdzie Boga. Doświadczenie życia emigracyjnego podpowiada, że wołanie z wiarą: "Jezu, ufam Tobie" przynosi człowiekowi miłość i światło łaski. Św. Jan Paweł II modlił się wciąż o rozprzestrzenianie orędzia miłości miłosiernej. To on wołał w sierpniu 2002 r. podczas poświęcenia sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach: "Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść "iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście". Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!".0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649