loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

20-lecie pracy redakcyjno-wydawniczej związanej z polonijnymi periodykami “Projeções” i „Polonicus”

Z satysfakcją informujemy że, ukazała się nowa edycja czasopisma „POLONICUS – Revista de reflexão Brasil-Polônia” (POLONICUS – periodyk refleksji Brazylia - Polska). Jest to już z kolei 20 numer tego specyficznego periodyku polonijnego. Jeśli włączymy poprzednie 20 numerów wydawanego „PROJEÇÕES – Revista de estudos polono-brasileiros” (PROJEKCJE – Czasopismo studiów polsko-brazylijskich), to mamy w sumie 40 numerów wychodzących w ciągu 20 lat! Periodyk ukazuje dwa razy w roku. Pracą związaną z redagowaniem, wydawaniem, wysyłką pocztową zajmuje się od 20 lat jeden z chrystusowców, który w sposób szczególny zafascynowany jest od ponad 40 lat społecznością polonijną w Brazylii. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w styczniu-marcu 1972 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma „Migrant Echo”. Periodyk był publikowany w języku angielskim i polskim. Poruszał tematykę związaną z kulturą, etnicznością i religią. Periodyk wydawał ks. Andrzej Woźnicki TChr. Prenumerata roczna wynosiła 4 dolary. Pismo było publikowane około 10 lat.

Jako ciekawostkę podajemy do informacji, że po ukazaniu się pierwszych numerów „Projeções” redaktor otrzymał prośbę z Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Rio de Janeiro, aby wysyłać do tej placówki każdą edycję periodyku, gdyż pismo będzie przekazywane do biblioteki Kongresu USA!

Wyrażamy szczerą wdzięczność tym wszystkim, którzy z nami współpracują w redagowaniu czasopisma! Gdyby nie konkretna wcześniejsza pomoc Senatu RP, a obecnie wsparcie finansowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jakie otrzymaliśmy za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” to pismo, z pewnością nie ujrzałoby światła dziennego i nie dotarło do rąk naszych Czytelników! Stąd też nasze podziękowanie dla rządu polskiego za wspieranie piśmiennictwa polonijnego w świecie.

„Polonicus” jest z pewnością periodykiem odbiegającym od innych tytułów, jakie spotykamy na liście różnorodnych pism polonijnych w świecie. Periodyk wydawany jest tradycyjnie w wersji papierowej, jak też jest dostępny w wersji elektronicznej: www.polonicus.com.br

Czasopismo wysyłane jest do naszych placówek dyplomatycznych w Brazylii, jak również polskich i brazylijskich badaczy zajmujących się emigracjami, jak też bibliotek uniwersyteckich w Polsce i Brazylii.

Wspomniane czasopismo wydawane jest w języku portugalskim, ale wstęp, spis treści i streszczenie po każdym artykule są zamieszczane również w języku polskim. Każda edycja ma średnio ponad 190 stron w formacie A5. W sumie obydwa wspomniane periodyki mają około 8 tys. stron druku. Jubileuszowy 20 numer ma 245 stron!  Jubileuszowy numer jest już umieszczony w naszym dwujęzycznym portalu (www.polonicus.com.br) w wersji elektronicznej.  Ks. Zdzisław0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649