loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

19. Polacy w Gwatemali ...

Przemówienie do Polaków w Gwatemali 7 III 1983.

- im dłuższy pobyt poza ojczyzną, tym większą wartość ma poczucie więzi z nią

- trudna droga ojczyzny, która nie jest w stanie zachować dzieci w swoim domu

- tym większa miłość do matki, która cierpi

- więź z ojczyzną przez wiarę i Kościół

- w Kościele w Gwatemali odnajduje się dziedzictwo wyniesienie z ojczyzny

- prośba papieża o modlitwę w jego intencji

Moi drodzy rodacy! Witam was serdecznie na tej dalekiej ziemi. Cieszę się z waszego przybycia, z tych odwiedzin, które trwają już chyba godzinę, bo od godziny słyszymy polskie śpiewy w Nuncjaturze w Gwatemali .

Pragnę was wszystkich serdecznie powitać i wszystkich jakby przycisnąć do serca - bez względu na to jak dawno już tutaj jesteście. Im dłużej tu przebywacie, tym większą wartość ma to poczucie więzi z pierwszą ojczyzną - Polska, która była ojczyzną nie tylko waszych rodziców, ale waszych dziadków i pradziadków, a sami już tu przyszliście na świat i w tym społeczeństwie tworzycie swoje życie na co dzień, w rodzinie, zawodzie. Jestem bardzo wzru-szony tą waszą głęboką więzią z Ojczyzną. Wiemy dobrze, że Ojczyzna nasza kroczy trudna drogą i jest taka matką, która nie potrafi wszystkich dzieci zachować we własnym domu i za-bezpieczyć im w tym domu warunków życia w pomyślności. Lecz wiemy również, że jest to matka, która bardzo cierpi. Stąd nasza miłość do tej matki nawet poprzez tysiące kilometrów jest tym większa. Cieszę się z tego, że wasza więź z Ojczyzną jest stale podtrzymywana przez wiarę świętą.

Kościół, ten Kościół katolicki, w którym zostaliście ochrzczeni, albo sami, albo przodkowie na ziemi polskiej, ten Kościół idzie z wami i tutaj, na dalekiej ziemi w Gwatemali, jest dla was oparciem. Znajdujecie jakąś część tego dziedzictwa duchowego, w którym żyliście w Ojczyź-nie., jakąś tożsamość, chociaż tyle się tutaj różni i pod względem etnicznym, pod względem językowym, pod względem ekonomicznym, społecznym i politycznym, to przecież w tym punkcie, w tym miejscu - w Kościele - jesteście jak w Polsce. Cieszę się z pracy kapłanów, którzy duszpasterzują wśród Polonii na ziemi Gwatemali.

Z całego serca błogosławię wszystkich i każdego z osobna, równocześnie wszystkie wasze rodziny, wszystkie pokolenia. Widzimy tutaj z jednej strony siwowłosych starców, a z drugiej strony maleńkie dzieci na rekach matek. Widać przekrój pokoleń. Więc wyrażam moją radość z tego, że ta Polonia żyje życiem normalnym, rodzinnym i chrześcijańskim życiem. Pragnę wam pobłogosławić, a jako dar, odwzajemniając się za dary, które mi przynieśliście, pragnę każdemu ofiarować różaniec, żebyście mogli na tym różańcu modlić się za papieża i wspólnie z papieżem. Który bardzo potrzebuje modlitwy w swoim posłannictwie św. Piotra. W swojej odpowiedzialności za Kościół powszechny opiera się przede wszystkim na modlitwie. I dlate-go ile razy będziecie mówili ten różaniec, miejcie tę pewność, to przeświadczenie, że wspiera-cie papieża, że się z nim duchowo jednoczycie. A za wyraz więzi, którym jest to spotkanie, szczególnie serdecznie wam dziękuję i błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649